Таня Николов и Мимо Гарсия представят студиото към Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК)

ДОБРЕ ДОШЛИ,
в студентския проект на Таня Николов & Мимо Гарсия.

Двамата под ръководството на преподавателката им по „Телевизионен монтаж“ д-р инж. Иванка Вълова изготвиха настоящия рекламен уебсайт, посветен на студиото към Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийски университет „Свети Климент Охридски“.